STEM Teacher Academy 
Het doel van STEM Teacher Academy is de samenwerking versterken tussen onderwijs en bedrijfsleven zodat docenten een beter beeld krijgen van de praktijk en hiervan een vertaling kunnen maken naar contextrijk lesmateriaal. 

meer